รับขนส่งสินค้าที่เป็นของเหลว Shipping Liquid Overseas (Non-Hazardous)

รับขนส่งสินค้าที่เป็นของเหลว

Siam Express Delivery เราเล็งเห็นข้อจำกัดด้านการขนส่งทางอากาศยาน ที่กำหนดให้ของเหลวเป็นสินค้าควบคุมที่มีมาตรการเข้มงวด และขั้นตอนที่ยุ่งยากในการส่งออก ทำให้หลายท่านประสบปัญหาไม่สามารถส่งของเหลวไปต่างประเทศได้ ทำให้เสียโอกาสในการเติบโตและขยายช่องทางทางธุรกิจ ซึ่งเราสามารถช่วยให้การขนส่งของเหลวไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้น กับบริการรับส่งของเหลว อาทิเช่น ครีม โลชั่น แชมพู น้ำมันนวด ผลิตภัณฑ์สปา จาก 7 สาขาที่ให้บริการและจังหวัดใกล้เคียงภายในประเทศสู่ประเทศปลายทางทั่วโลก สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน เพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าจะจัดส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย

*หมายเหตุ :  บริการขนส่งของเหลว ยกเว้นของเหลวที่อัดก๊าซ และมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ รวมถึงวัตถุไวไฟทุกประเภท ทั้งนี้ของเหลวบางชนิดที่ถูกจัดกลุ่มว่าอาจก่อให้เกิดอันตราย ทางบริษัทอาจมีการของเอกสาร MSDS เพิ่มเติม