• มั่นใจและพร้อมให้บริการ
    มั่นใจกับทุกเอกสาร พัสดุและสินค้าสำคัญไปต่างประเทศไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราพร้อมบริการส่งถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำทุกปลายทาง
  • ใส่ใจในรายละเอียด
    Siam Express Delivery  เรามีบริการเสริมที่จะช่วยให้การส่งออกต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้น เราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • Fulfillment By Amazon
    บริการที่รองรับอย่างครบวงจร เพื่อส่งสินค้าของคุณถึงคลังสินค้า Amazonอย่างปลอดภัยพร้อมดำเนินการด้านภาษีนำเข้ากับศุลกากร

OUR SERVICES

มั่นใจกับทุกเอกสารสำคัญไปต่างประเทศไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราพร้อมบริการส่งถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว

บริการส่งของสินค้า พัสดุไปต่างประเทศถึงหน้าประตูบ้าน (Door to door) ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว

เรามีบริการที่รองรับอย่างครบวงจร เพื่อส่งสินค้าของคุณถึงคลังสินค้า Amazon อย่างปลอดภัย

รับขนส่ง เซรั่มเลือด และสารพันธุกรรม สำหรับคนและสัตว์ไปต่างประเทศ