F.A.Q

คำถามที่บ่อย

Q : ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง เมื่อต้องการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ


A : ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญและควรมี ได้แก่
รายละเอียดของผู้รับปลายทาง เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง รหัสไปรษณีย์ปลายทาง หมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ผู้ส่งควรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวพัสดุหรือเอกสารที่จะส่ง เช่น ขนาด หรือน้ำหนัก เป็นต้น เพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง และง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

Q : การนำสินค้าไปส่งยังบริษัทเพื่อทำการส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างไร


A : เรามีบริการ Door to Door Service คือการรับเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ถึงบ้านและส่งต่อไปยังมือผู้รับปลายทางทั่วโลก

Q : บริการรับสินค้าที่บ้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ และจำกัดขนาดของการมารับหรือไม่


A : ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเดินทางเพื่อรับสินค้า และยินดีรับสินค้าทุกขนาด

Q : ระยะเวลาในการเดินทางของเอกสารหรือพัสดุจะถึงปลายทางในกี่วัน


A : ขึ้นอยู่กับระยะทางความใกล้ไกลของประเทศปลายทาง โดยส่วนใหญ่ 1-5 วันทำการ โดยไม่รวมพิธีการดำเนินศุลกากรที่ประเทศปลายทาง

Q : สินค้าที่ต้องการส่งยังไม่ได้ห่อ สามารถจัดการเรื่องบรรจุภัณฑ์ให้ได้หรือไม่


A : เรามีบริการด้านหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ พร้อมบริการตามความเหมาะสมกับสินค้าหรือเอกสารทุกประเภทที่คุณต้องการส่ง

Q : ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง คำนวณจากอะไร


A : การคำนวณค่าขนส่งมี 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักหรือปริมาตรของพัสดุที่ต้องการส่ง หากเป็นสินค้ามีน้ำหนัก มากกว่าปริมาต จะคิดตามน้ำหนักของสินค้า แต่หากสินค้าน้ำหนักเบาแต่มีขนาดกล่องใหญ่หรือมีปริมาตรมากกว่าน้ำหนัก ค่าขนส่งจะถูกคิดตามปริมาตร

Q : สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ช่องทางใดบ้าง


A : เพื่อความสะดวกของท่าน เรามีหลากหลายช่องทางในการรับชำระค่าบริการต่าง ๆ โดยสามารถชำระเป็นเงินสด, โอนเข้าบัญชีธนาคาร, ชำระผ่านบัตรเครดิต และชำระผ่านระบบ Money gram หรือ western union

Q : เมื่อสินค้าพร้อมจะถูกส่งออกทันทีหรือไม่


A : เมื่อสินค้าพร้อม หลังจากชำระเงินเรียบร้อยจะทำการจัดส่งออกจากประเทศไทยให้ทันที

Q : สามารถติดตามสถานะสินค้าได้หรือไม่ อย่างไร


A : สามารถตรวจสอบสถานะของการขนส่งได้จากหมายเลข Tracking โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ที่เจ้าหน้าที่ระบุ เมื่อได้ทำการแจ้ง tracking ให้ท่านทราบ

Q : ส่งสินค้าไปแล้วถูกตีกลับเพราะอะไร


A : การถูกตีกลับของสินค้า สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ข้อมูลผู้รับไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้ หรือผู้รับปฏิเสธการรับสินค้าดังกล่าว หรือสินค้าอาจขัดต่อกฎหมาย กล่าวคือ เป็นสินค้าห้ามนำเข้าของประเทศปลายทาง เป็นต้น

Q : สามารถส่งออกพระพุทธรูปไปต่างประเทศได้หรือไม่


A : ส่งได้ แต่ท่านต้องดำเนินการติดต่อเพื่อขออนุญาตกับกรมศิลปากร ก่อนทำการจัดส่ง หรือหากให้ทางเราจัดการให้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Q : สามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศได้ทุกอย่างหรือไม่


A : ปลายทางในการส่งสินค้าของเรามีอยู่ทั่วโลกทั้งใกล้และไกล และสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าห้ามนำเข้าในหลายๆ ประเทศ หรือเป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการขนส่ง เราจึงของดเว้นการส่งสินค้าดังต่อไปนี้ อาวุธปืน ระเบิด อาวุธสงครามทุกประเภท วัตถุไวไฟ ยาบางชนิด อาหารสด ธนบัตร พืชและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

 

Q : ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ต้องมีเอกสารพิเศษนอกเหนือจากเอกสารการขนส่งทั่วไปหรือไม่


A : สินค้าบางชนิดต้องใช้เอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่

1. สินค้าที่มีลักษณะเป็นอาหาร ยา และเครื่องสำอางบางชนิด

2. สินค้าทีเป็นสารเคมี หรือสารเติมเต็มที่มีส่วนผสมของสารเคมีบางชนิด

3. เสื้อผ้าที่ขนส่งไปยังประเทศโซนยุโรป จะต้องแนบเอกสาร CO
(*Certificate of Origin)

Q : Certificate of Origin (C/O) คืออะไร และสามารถขอรับได้ที่ใด


A : Certificate of Origin คือ เอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดสินค้าว่าผลิตที่ประเทศไทย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับ C/O ได้

ส่งสินค้าไปต่างประเทศ

เอกสาร สินค้าและพัสดุ


ดูแลให้บริการและจังหวัดใกล้เคียงจากภายในประเทศ สู่ประเทศปลายทางทั่วโลก

เราเอาใจใส่ทุกกระบวนการทำงาน เสมือนเป็นสินค้าของเราเอง
ตั้งแต่การรับสินค้า จนกระทั่งส่งสินค้าถึงปลายทางอย่างปลอดภัย