รับจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ (PARCEL EXPRESS)

รับขนส่งพัสดุระหว่างประเทศถึงหน้าประตูบ้าน(Door to door) ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว จาก7 สาขาที่ให้บริการและจังหวัดใกล้เคียงภายในประเทศ สู่ประเทศปลายทางทั่วโลก ระยะเวลาที่ใช้หากปลายทางในทวีปเอเชีย พัสดุจะจัดส่งถึงปลายทางในวันทำการถัดไปทันที ทวีปยุโรปและอเมริกา พัสดุจะจัดส่งถึงปลายทางภายใน1-5วันทำการ สามารถติดตามสถานะได้ ช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนความยุ่งยาก เพิ่มความสะดวกสบายกับบริการประกันภัยคุ้มครองสินค้าจากความเสียหายและสูญหาย สร้างความมั่นใจกับทุกขั้นตอนที่ปลอดภัย

.

1. ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และน้ำมันเชื้อเพลิงทางอากาศแล้ว
2. ลูกค้าสามารถทำประกันเพิ่มเติมได้ โดยซื้อเพิ่มในมูลค่า 2% ของราคาสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 482 บาท ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองไม่เกิน 22,500 บาท
3.หากมีค่าภาษีนำเข้าที่ประเทศผู้รับปลายทาง ผู้รับปลายทางจะต้องเป็นผู้ชำระภาษีขาเข้านั้นเอง โดยพัสดุจะต้องผ่านการตรวจเช็ค ซึ่งจะสุ่มตรวจโดยศุลกากรของประเทศปลายทาง อัตราภาษีที่จะถูกเรียกเก็บขึ้นอยู่กับอัตราค่าภาษีขาเข้าของแต่ละประเทศ
4. สินค้าที่ขนาดเกิน คือด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 เซนติเมตร คิดค่าบริการเพิ่ม 4,000 บาท
5. สินค้าที่หนักเกิน 70 กิโลกรัม/กล่อง คิดค่าบริการเพิ่ม 4,000 บาท
6. หากพื้นที่ปลายทางติดพื้นที่นอกเขตบริการ คิดค่าบริการเพิ่มขั้นต่ำ 1,300บาท หรือ 25 บาท/กิโลกรัม(31กิโลขึ้นไป) ปลายทางที่ติดพื้นที่นอกเขตบริการสามารถเช็คได้จากชื่อเมือง และรหัสเมืองของผู้รับปลายทาง
7. การคำนวณค่าขนส่งจะคิดค่าขนส่งจากน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง การคิดค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักที่มากกว่า เมื่อเทียบระหว่างน้ำหนักตามปริมาตร กับน้ำหนักจริง ซึ่งน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก
ความกว้าง x ความยาว x ความสูง (เซนติเมตร) จากนั้นหาร 5000 = น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม)
นำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริงและยึดน้ำหนักที่มากกว่าเป็นตัวหลักในการคำนวณค่าขนส่ง เช่นเมื่อคำนวณแล้ว น้ำหนักตามปริมาตรเท่ากับ 20 กิโลกรัม น้ำหนักจริงท่ากับ 22 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง แต่หากน้ำหนักตามปริมาตรเท่ากับ 25 กิโลกรัม น้ำหนักจริงเท่ากับ 22 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักตามปริมาตรในการคิดค่าขนส่ง

การคำนวณน้ำหนักปริมาตร

IMG_3094

โปรแกรมคำนวณ

VOLUMETRIC
WEIGHT

คำนวณน้ำหนักและปริมาตร
ของพัสดุ

CM
CM
CM