รับนำส่งเซรั่มเลือดและ DNA ไปยังต่างประเทศ

นำส่งเซรั่มเลือดและ DNA ไปยังต่างประเทศ

Siam Express Delivery เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ให้สามารถเป็นผู้ดำเนินการรับขนส่ง เซรั่มเลือด และสารพันธุกรรม สำหรับคนและสัตว์ไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจทางห้องปฎิบัติการ (LAB) โดยมีบริการจากจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เมืองพัทยาและจังหวัดใกล้เคียงที่มีครอบคลุมทั้งหมด 7 สาขาทั่วประเทศ จัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก

เราเล็งเห็นถึงข้อจำกัดในปัจจุบันเกี่ยวกับการนำส่งเลือดและและสารพันธุกรรมเพื่อใช้ในการตรวจ DNA ไปยังต่างประเทศ ที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากและซับซ้อน ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายและการดำเนินการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้มีผู้ให้บริการขนนำส่งเซรั่มเลือด และสารพันธุกรรมดังกล่าว ค่อนข้างน้อย มั่นใจได้ว่าบริการของเราจะทำการจัดเก็บและดำเนินการขนส่งตามมาตรฐานทางการแพทย์ สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว เหมาะกับท่านที่ต้องการส่งผลการตรวจพิสูจน์ DNA หรือตรวจเลือดในต่างประเทศ หรือท่านที่ต้องการขนย้ายสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข หรือแมว ไปยังประเทศปลายที่มีการคุมเข้มเรื่องการรับสัตว์เข้าประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อรับรองจาก Lab ในประเทศก่อน เช่น ส่งตรวจพิษสุนัขบ้า (Rabies Antibody Test) (UN3373- Category B) ในกลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น