รับขนส่งอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ Shipping electronic equipment with lithium batteries overseas

รับขนส่งอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ

Siam Express Delivery เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้หมดกังวลกับการขนส่งสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ จากกรณีที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้มีการออกกฎเข้มงวดเกี่ยวกับการส่งแบตเตอรี่ลิเธียมที่มากขึ้น เนื่องจากเป็นวัตถุที่อาจก่อให้เกิดการติดไฟ และเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมการบิน หากไม่มีการจัดเก็บที่ถูกต้อง สินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบจึงถูกจัดให้เป็นสินค้าอันตราย เช่น โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สำรอง นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป ของเล่นเด็ก เป็นต้น

เรามีบริการขนส่งที่มีมาตรฐานที่ถูกต้อง มีการจำแนก ติดฉลากที่หีบห่อ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงไม่เป็นตัวเหนี่ยวนำความร้อน และดำเนินการด้านเอกสารที่จำและถูกต้องเป็นไปตามกฎ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก จึงวางใจได้ในการใช้บริการกับเรา ซึ่งจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ไปยังต่างประเทศทั่วโลก